Titlu Salvarea lumii si alte sporturi extreme
Autor James Patterson
Categorie Literarura contemporană
DOWNLOAD PDF
Salvarea lumii si alte sporturi extreme

— Am creat, cu mare atenţie, cadrul noii noastre lumi,
proclamă Directoarea de pe ecranul unui imens televizor
aflat în sala de conferinţe. Părţi din acest cadru sunt
împrăştiate pe tot globul. Acum, a venit vremea să unim
aceste părţi, pentru a deveni un tot unitar. Şi, ca un tot
unitar, vom începe şi Re-Evoluţia noastră!
Directoarea se opri din vorbit când băgă de seamă că
telefonul îi vibra în buzunarul halatului ei alb, de laborator.
Încruntându-se, îl scoase afară şi citi mesajul. Situaţia din
Clădirea 3 devenise critică.
— E timpul, spuse ea, uitându-se la un coleg aflat în
afara imaginii de pe ecran. Izolaţi Clădirea Trei şi gazaţi-i
pe toţi cei din interior.
Aflat la masa de conferinţe, Roland ter Borcht zâmbi. Jeb
Batchelder îl ignoră, iar Directoarea îşi întoarse privirea
spre camera de luat vederi.
— Totul este pregătit, şi demarăm Planul de înjumătăţim
mâine la ora şapte. După cum ştii, Jeb, singura piesă din
mozaic care nu se potriveşte, singura hibă, singura treabă
rămasă neterminată simt acele dezgustătoare,
incontrolabile, jalnice şi inutile eşecuri zburătoare ale tale.
Ter Borcht dădu din cap cu un aer grav şi-i aruncă lui
Jeb o căutătură piezişă.
— Ne-ai implorat să aşteptăm până când se activează
anihilarea programată a copiilor-păsări, continuă
Directoarea, cu glasul piţigăiat de furie. Însă nu mai poţi
beneficia de acest lux, indiferent cât de repede s-ar
întâmpla. Descotoroseşte-te acum de aceste nenorociri
scăpate de sub control, doctore Batchelder. M-ai înţeles?
Jeb dădu din cap.
8
— Înţeleg. Ne vom ocupa de ei.
Directoarea nu era aşa de uşor de convins.
— Îmi vei arăta dovada eliminării acestor erori de copiipăsări
mâine la ora şapte, spuse ea, altfel vei fi tu cel
lichidat. Ne-am înţeles?
— Da, spuse Jeb Batchelder, apoi îşi drese glasul. Deja
totul este pregătit, doamnă Directoare. Se aşteaptă doar
semnalul meu.
— Atunci, dă-le odată semnalul ăla, mârâi Directoarea.
Când vii în Germania, această nebunie trebuie să se fi
terminat. Este o zi importantă… zorii unei noi ere a
omenirii… şi nu-i timp de pierdut. Sunt multe de făcut
dacă vrem să reducem populaţia lumii la jumăta